rasg las ovtar

Ustanovitelji


Razvojna agencija Slovenske gorice je bila ustanovljena konec leta 2007. Ustanoviteljice agencije so:
  • Občine: Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Lenart, Destrnik;
  • Riso d.o.o. ter
  • Območna obrtno-poslovna zbornica Lenart.
Meseca maja 2011 je v lastniško strukturo družbe vstopila tudi Občina Cerkvenjak.

Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) je dobila svoje prve prostore v mesecu marcu 2008 v prostorih Območne obrtno-poslovne zbornice Lenart, na Kraigherjevi ulici.

Od meseca novembra 2008 deluje v samostojnih prostorih v Centru Slovenskih goric v središču Lenarta.