rasg las ovtar

Univerza za tretje življenjsko obdobje

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice


Univerza za tretje življenjsko obdobje razvija izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh rodov.

Starejšim omogoča vključevanje v študijske krožke in skupine, ki posegajo na različna področja delovanja ter ozaveščajo javnost za reševanje odprtih vprašanj starejših, hkrati delujejo v širši javnosti za dejavno integracijo starejših v družbo.

Tretje življenjske obdobje je lahko čas, ki ga zapolnimo z učenjem vsega tistega, česar v času polne zaposlitve nismo utegnili. S kontinuiranim učenjem ohranjamo lastno vitalnost, ohranjamo in poglabljamo prijateljske vezi in si na ta način izboljšujemo kvaliteto svojega življenja.
 Vabimo vas k vpisu v naslednje študijske skupine:

  • nemščina,
  • angleščina,
  • računalništvo,
  • potujemo in ogledujemo,
  • ročne spretnosti za vsakogar,
  • oblikovanje vrta in zeliščarstvo.

Vpis: informacijska pisarna Izobraževalnega centra,
Nikova 9 (I. nadstropje), Lenart,
vsak dan med 9.00 in 14.00 uro
ali nas pokličite na 02 72 07 888.

Pridružite se nam še danes!