rasg las ovtar

Turistične kmetije

 • Turistična kmetija Firbas

Naslov: Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak
Telefon: 02 703 50 90
Faks: 02 703 50 90
Gsm: 041 746 174
E-mail: firbas@siol.net
Splet: www.firbas.com

 • Turistična kmetija Mihelič Tatjana in Dušan

Naslov: Rožengrunt 37, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Telefon: 02 703 23 37

 • Turistična kmetija Bauman

Naslov: Ledinek 23, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Telefon: 02 720 53 19

 • Turistična kmetija Senekovič

Naslov: Froleh 9, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Telefon: 02 703 22 00

 • Turistična kmetija Senekovič

Naslov: Trstenik 20, 2234 Benedikt
Telefon: 02 703 14 65

 • Gostišče "Turistična kmetija" Kaučič

Naslov: Trstenik 21, 2234 Benedikt
Telefon: 02 703 60 23
Telefaks: 02 703 60 24
Gsm: 041 716 140
E-mail: info@turisticnakmetija-kaucic.com
Splet: www.turisticnakmetija-kaucic.com

 • Izletniška kmetija Breznik

Naslov: Komarnica 4, 2236 Cerkvenjak
Telefon: 02 703 41 33   
Gsm: 041 310 559
E-mail: info@turizembreznik.si
Splet: www.turizembreznik.si

 • Izletniška turistična kmetija Andreja Bunderla

Naslov: Spodnji Žerjavci 41, 2230 Lenart
Gsm: 031 799 080 

 • Izletniška turistična kmetija Damiš Jožica

Naslov: Vinička vas 19, 2230 Lenart
Telefon: 02 720 14 49

 • Izletniška kmetija Ervin Žökš

Naslov: Zgornji Žerjavci 28, 2230 Lenart
Tel: 02 720 74 89

 • Izletniška kmetija Škrlec

Naslov: Zgornje Partinje 28, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02 720 51 43
Gsm: 041 355 419

 • Izletniška kmetija Klampfer

Naslov: Zgornje Partinje 13, 2223 Jurovski Dol
Tel: 02 720 55 19

 • Kmečki turizem Slaček

Naslov: Zgornja Ščavnica 88, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Telefon: 02 703 24 08

 • Kmetija odprtih vrat Šenveter - Gundel

Naslov: Dražen vrh 35, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Telefon: 02 720 50 47
Gsm: 041 968 364