rasg las ovtar

OBVESTILO

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 RASG d.o.o. objavlja, da v obdobju od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 na splošnem ali infrastrukturnem področju ni oddala evidenčnih naročil katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.