rasg las ovtar

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 
Naziv delovnega mesta: Administrativni delavec na področju turizma - M/Ž
 
Število delovnih mest: 1
 
Opis del in nalog:
poslovna korespondenca (pošta), telefonska korespondenca, elektronsko poslovanje;
spremljanje spletnih strani RASG d.o.o. in ažuriranje podatkov na podlagi informacij s strani nadrejenih;
izvajanje administrativne podpore in nalog;
organizacija in sodelovanje pri organizaciji ali udeležba na raznih promocijskih dogodkih;
pomoč samostojnim projektnim sodelavcem pri pripravi projektov, predlogov in zahtevkov;
delo na terenu in delo s strankami;
izvajanje določenih trženjskih aktivnosti agencije, v skladu s programom dela agenciji;
druge naloge, določene z letnim načrtom;
druga dela, ki ne sodijo med dela delovnega mesta, po potrebi tudi na drugi lokaciji (v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon oz. kolektivna pogodba).
 
Od kandidata pričakujemo:
visokošolska strokovna izobrazba (smer turizem),
aktivno znanje slovenskega jezika;
znanje tujih jezikov: angleškega, nemškega, italijanskega in španskega jezika;
poznavanje dela z računalnikom (okolje Windows, MS Office, internet);
sposobnost za timsko delo;
prilagodljivost, natančnost, zanesljivost, prijaznost.
 
Zaposlitev za določen čas: do 30.9.2017.
 
Poskusna doba: 1 mesec
 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas – 40 ur na teden.
 
PISNE VLOGE s priloženim CV Europass pošljite do 26. julija 2017 na naslov:
Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
 
Kontakt in dodatne informacije: Milena Grabušnik, milena@rasg.si 
 
V Lenartu, 20. 7. 2017
 

 
Objava delovnega mesta 2017 turizem