rasg las ovtar

Razvojna agencija


Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo sta postali strukturna in regionalna politika pomembni področji, ki zadevata tudi območje Slovenskih goric in njeno konkurenčnost.
 
V ta namen so ustanovitelji:
  • Občina Lenart,
  • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
  • Občina Destrnik,
  • RISO d. o. o. in
  • Območna obrtna zbornica Lenart
združile moči in pričele s postopkom ustanovitve lastne razvojne agencije.

Meseca maja 2011 je v lastniško strukturo družbe vstopila še Občina Cerkvenjak.
 
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. je bila ustanovljena ob koncu leta 2007 z namenom razvijati in pospeševati gospodarski razvoj z opredeljenimi področji, kot so: razvoj turizma, malega gospodarstva, podeželja, razvoja kadrov in urejanja urbanih središč, izboljšanje infrastrukture družbene, javne in socialne okolice za področje upravne enote Lenart (UE Lenart): občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah) ter občino Destrnik.

Glavni namen delovanja Razvojne agencije je iskanje skupnih interesov, oblikovanja skupnih programov razvoja podeželja na območju, ki poleg kmetijstva, enakovredno obravnavajo tudi vse druge panoge in dejavnosti t. i. nekmetijske vsebine. Želimo biti ključni povezovalec razvoja turistične subregije ob oblikovanju skupne turistične destinacije Maribora z okolico.
Agencija kot most povezuje stalne koordinacije, strokovno usmerjanje in spremljanje razvojnih programov na področju kmetijstva, malega gospodarstva, turizma in razvoja podeželja.
Razvojna agencija Slovenske gorice naj bi skrbela za razvoj osrednjih Slovenskih goric, katerih skupna površina meri 204 km2.
To območje poseljuje približno 18.515 prebivalcev (podatek s strani Ministrstva za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva za 2007), ki živijo v 78 naseljih.
Za območje je značilna usmerjenost v kmetijstvo in obrt, v zadnjem času pa pridobiva na vrednosti podeželskega turizma.