rasg las ovtar

Razpisi

TERMINSKI NAČRT RAZPISOV MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Okvirni terminski načrt objave Javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013.

Podrobnosti v spodnjem dokumentu.

Terminski nacrt Javnih razpisov MKGP 2011