rasg las ovtar

Poslanstvo in vizija


Cilji
Cilji Razvojne agencije oz. osrednjih Slovenskih goric sovpadajo usmeritvam Strategije razvoja RS, ki kot ključne nacionalne razvojne cilje v obdobju 2006-2013 postavlja izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.
 
Vizija
Slovenske gorice, subregija Podravske regije, so pred velikimi razvojnimi izzivi, katerih uspeh je v prvi vrsti odvisen od ljudi in pravnih oseb, ki ustvarjajo v naši regiji, od njihovih idej in orodij za njihovo realizacijo.
 
Vizija Razvojne agencije Slovenske gorice je pomagati občinam ustanoviteljicam in vsem občanom osrednjih Slovenskih goric, pri vzpostavitvi takšnih življenjskih pogojev, ki zadovoljujejo tako želje in potrebe mladih kot starejših, podjetniško, kulturno, turistično ali drugače usmerjenih, kot seveda tudi tistih, ki si želijo le, da bi postalo življenje v občini osrednjih Slovenskih goricah bolj živahno in bi ponujalo pestrejšo ponudbo za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.
 
Poslanstvo
Poslanstvo Razvojne agencije Slovenske gorice zajema naslednje naloge:
 • spremljanje razpisov na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • svetovanje in priprava vlog ter pomoč pri pripravi in izdelavi dokumentacije za sofinanciranja na natečajih in razpisih v državi in tujini za potrebe ustanoviteljice ter vseh zainteresiranih,
 • koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega območja,
 • aktivnosti na področju malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in razvoja lokalne skupnosti,
 • koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izvajanju širše regionalne razvojne strategije,
 • pripravljanje in aktiviranje razvojnih programov,
 • svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
 • opravljanje storitev za obrtnike in podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničevanju razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobivanju finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev finančnih sredstev…),
 • spodbujanje razvoja podeželja: razvoj podeželja in obnova vasi, sodelovanje z drugimi ustanovami zadolženimi za regionalni razvoj, razvijanje partnerstev na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja,
 • oblikovanje blagovne znamke OVTAR: označevanje produktov ponudnikov - kmetov vključenih v projekt, izobraževanje kmetov, imetnikov dopolnilnih dejavnosti, organiziranje delavnic, pomoč pri organiziranju prireditev vezanih na promocijo podeželja,
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev in predavanj.