rasg las ovtar

Podjetništvo

PODJETNIKI SLOVENSKIH GORIC – KJE JE VAŠA PRILOŽNOST V 2010?

Naložbam malega gospodarstva se še nadalje obeta trdna finančna podlaga. Letos bo po oceni Obrtne zbornice Slovenije vsaj 800 milijonov evrov namenjenih za financiranje malega gospodarstva za uresničitev razvojnih načrtov od pet do deset tisoč mikro in malih podjetij z veliko možnostjo rasti. S tem je dinamika izboljšanja pri povečanju virov za tekoče in naložbeno investiranje malih podjetij že očitna, a žal še v prizadevanjih za večjo plačilno disciplino ni čutiti premika na bolje.


Znani razpoložljivi viri

Ministrstvo za gospodarstvo ima v letošnjem proračunu predvidenih 190 milijonov evrov; od tega jih bo malemu gospodarstvu 80 milijonov evrov na voljo prek Slovenskega podjetniškega sklada, preostalo prek razpisov ministrstva. Okoli 100 milijonov evrov bo na voljo v okviru Ministrstva za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo oziroma prek Tehnološke agencije TIA . Okoli 30 milijonov evrov bo na voljo v okviru sredstev za razvoj podeželja, ki jih razpisuje kmetijsko ministrstvo za spodbujanje obrtno-podjetniške dejavnosti kot dopolnilne dejavnost v kmetijstvu. Nekaj sredstev je na voljo tudi pri Ekološkem skladu, kjer sicer malega gospodarstva ne spodbujajo posebej, vendar tudi mala podjetja uspešno izvajajo okoljske naložbe. SID banka pa bo za financiranje projektov malega gospodarstva zagotovila približno 420 milijonov evrov prek poslovnih bank.

Država (klasičnih) nepovratnih sredstev več ne bo namenila za mala in srednja podjetja pač pa so oz. bodo za podjetnike na voljo nepovratna sredstva v obliki garancij in kreditov. Na ta način se dosega multiplikacijski učinek, kjer bo podpore deležno več podjetnikov, saj bo podjetnikov kredit (po vrnitvi kredita banki) skladu obnovil garancijski potencial in kot tak bo spet na voljo novim podjetnikom. Pri tem dolgoročno ohranjamo razvojni kapital, še zlasti ob ugodnem kreditu (kot sicer na banki), kar pomeni ugodnost za investiranje za opravljanje dejavnosti.

 

In kje se tukaj (z)najdete podjetniki Slovenskih goric?

Preteklo leto je za bilo za večino malih in srednjih podjetij težko, saj so glavne težave krize jasno izražene v veliki nelikvidnosti, ki je povezana z zamiki plačil - plačilni nedisciplini ter z zmanjšanim povpraševanjem na trgu. Letos ne bo drugače, a predstavljena sredstva omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja.

Pri vsem pa je dobro vedeti nekaj preprostih nasvetov za črpanje evropskih povratnih sredstev:

  • Projekte načrtujte na podlagi razpisov, zlasti si pripravite nekaj projektnih idej na zalogo.
  • Zberite čim več informacij, uporabljajte splet, poiščite uspešne in znane primere dobre prakse, pojdite na dan predstavitve razpisa, iščite inovativne ideje.
  • Finančni načrt naj bo izdelan realno, podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo na podlagi načrtovanih aktivnosti in v podjetju naj se vsaj eden ukvarja z razpisi.
  • Uspešnost podjetja je večinoma odvisna od poznavanja rastočih ciljnih trgov ter opredelitve prave ponudbe, ki tem trgom ustreza. Gospodarska kriza je spremenila potrebe in navade kupcev, zato preverite, ali vaša produktno-tržna strategija še ustreza aktualnim razmeram.


Vsaka prijava na razpis je svojevrsten projekt, ki prinese zagon, spremembe, kreativnost…nekaj novega, predvsem znanja, poznanstev in poslovnih povezav. Cilj realizacije projekta-investicije so uspešna: prijava, izvedba investicije oz. naložbe ter finančno oz. vsebinsko zaključevanje projekta po merilih razpisa. Le vse skupaj pomeni rast oz. razvoj, spodbujanje podjetništva, konkurenčnost, bogatenje izkušenj idr.
In ne pozabite se poveseliti oz. obeležiti svojih na videz majhnih, a drznih poslovnih korakov.