rasg las ovtar

Jezikovno izobraževanje


Jeziki:
 • Angleščina
 • Nemščina
 • Italijanščina
 • Španščina
 • Ruščina
 
Oblika tečaja:
 • Začetni tečaj (30 ali 60-urni)
 • Nadaljevalni tečaj (30 ali 60-urni)
 • Pogovorni tečaj (30 ur)
 • Individualni tečaj(10 / 15 / 20 ur)
 • Jezikovni program za avtoprevoznike (20 ur)
 • Jezikovni program za delavce v gostinstvu in turizmu
 
 
Začetni tečaj je namenjen udeležencem brez predznanja. Na tej stopnji si udeleženci pridobijo osnovne sposobnosti za sporazumevanje, z osnovnimi slovničnimi strukturami
Nadaljevalni tečaj je namenjena udeležencem z zaključeno začetno stopnjo. Na tej stopnji udeleženci pridobijo in razširijo osnovno znanje z zahtevnejšimi jezikovnimi strukturami.
Pogovorni tečaj je namenjen pravilni in sproščeni rabi tujega jezika ter razvijanju komunikacijske sposobnosti v tujem jeziku.
Individualni tečaj je za posameznike, ki potrebujejo specifična znanja. Tempo učenja in vsebine narekuje udeleženec sam.
Jezikovni program za avtoprevoznike za pridobitev osnovnega znanja tujega jezika za potrebe avtoprevozništva, za izboljšanje slušnega razumevanja ter za razvoj govornega izražanja.
Jezikovni program za delavce v gostinstvu in turizmu za pridobitev osnovnega znanja tujega jezika za samostojno delo, za izboljšanje slušnega razumevanja ter za razvoj govornega izražanja.